ali furkan yılmaz kişisel web bloguAli Furkan YILMAZ hello@alifurkan.org

HAKKIMDA

 • Ali Furkan
 • Ali Furkan
 • Grafik/Yazılım

Shopier API ile ödeme formu oluşturma

4 yıl önce#makaleler

Birçok kişinin online ödeme almak için tercih ettiği Shopier firmasının API erişimi sayesinde PHP form üzerinden ödeme formu oluşturmayı göstereceğim. Çeşitli forumlarda bu işlemi ücretli şekilde yapan arkadaşlar gördüm, kısaca fonksiyonel olarak formumuzu oluşturacağız.

Öncelikli olarak Shopier'e kayıt olarak mağazamızı oluşturuyoruz. Mağazamız onaylandıktan sonra panelimizde Entegrasyonlar > Modül Yönetimi > Modül Ayarları kısmında bizi api kullanıcı adımız ve şifremiz karşılayacak. İşlem için bunlar bize lazım olacak unutmayın.

Birinci adım

Shopier.php adında bir dosya oluşturuyoruz ve dosya içeriğini aşağıdaki kodlar ile dolduruyoruz. Dikkat etmeniz gereken kısım 50. ve 78. satırdaki apikullanici ile apisifre kısımlarını kendi panelinizdeki bilgiler ile değiştiriyorsunuz. 

<?php
class Shopier
{
  private $payment_url = 'https://www.shopier.com/ShowProduct/api_pay4.php';
  private
    $api_key,
    $api_secret,
    $module_version,
    $buyer = [],
    $currency = 'TRY';
  public function __construct($api_key, $api_secret, $module_version = ('1.0.4'))
  {
    $this->api_key = $api_key;
    $this->api_secret = $api_secret;
    $this->module_version = $module_version;
  }
  public function setBuyer(array $fields = [])
  {
    $this->buyerValidateAndLoad($this->buyerFields(), $fields);
  }
  public function setOrderBilling(array $fields = [])
  {
    $this->buyerValidateAndLoad($this->orderBillingFields(), $fields);
  }
  public function setOrderShipping(array $fields = [])
  {
    $this->buyerValidateAndLoad($this->orderShippingFields(), $fields);
  }
  private function buyerValidateAndLoad($validationFields, $fields)
  {
    $diff = array_diff_key($validationFields, $fields);
    if (count($diff) > 0)
      throw new Exception(implode(',', array_keys($diff)) . ' fields are required');
    foreach ($validationFields as $key => $buyerField) {
      $this->buyer[$key] = $fields[$key];
    }
  }
  public function generateFormObject($order_id, $order_total, $callback_url)
  {
    $diff = array_diff_key($this->buyerFields(), $this->buyer);
    if (count($diff) > 0)
      throw new Exception(implode(',', array_keys($diff)) . ' fields are required use "setBuyer()" method ');
    $diff = array_diff_key($this->orderBillingFields(), $this->buyer);
    if (count($diff) > 0)
      throw new Exception(implode(',', array_keys($diff)) . ' fields are required use "setOrderBilling()" method ');
    $diff = array_diff_key($this->orderShippingFields(), $this->buyer);
    if (count($diff) > 0)
      throw new Exception(implode(',', array_keys($diff)) . ' fields are required use "setOrderShipping()" method ');
    $args = array(
      'API_key' => 'apikullaniciadi',
			'website_index' => 1,
      'platform_order_id' => $order_id,
      'product_name' => 'Instagram Takipci',
      'product_type' => 0, 
      'buyer_name' => $this->buyer['first_name'],
      'buyer_surname' => $this->buyer['last_name'],
      'buyer_email' => $this->buyer['email'],
      'buyer_account_age' => 0,
      'buyer_id_nr' => $this->buyer['id'],
      'buyer_phone' => $this->buyer['phone'],
      'billing_address' => $this->buyer['billing_address'],
      'billing_city' => $this->buyer['billing_city'],
      'billing_country' => $this->buyer['billing_country'],
      'billing_postcode' => $this->buyer['billing_postcode'],
      'shipping_address' => $this->buyer['shipping_address'],
      'shipping_city' => $this->buyer['shipping_city'],
      'shipping_country' => $this->buyer['shipping_country'],
      'shipping_postcode' => $this->buyer['shipping_postcode'],
      'total_order_value' => $order_total,
      'currency' => $this->getCurrency(),
      'platform' => 0,
      'is_in_frame' => 0,
      'current_language' => $this->lang(),
      'modul_version' => $this->module_version,
      'random_nr' => rand(100000, 999999)
    );
    $data = $args["random_nr"] . $args["platform_order_id"] . $args["total_order_value"] . $args["currency"];
    $signature = hash_hmac('sha256', $data, 'apisfire', true);
    $signature = base64_encode($signature);
    $args['signature'] = $signature;
    $args['callback'] = $callback_url;
    return [
      'elements' => [
        [
          'tag' => 'form',
          'attributes' => [
            'id' => 'shopier_form_special',
            'method' => 'post',
            'action' => $this->payment_url
          ],
          'children' => array_map(function ($key, $value) {
            return [
              'tag' => 'input',
              'attributes' => [
                'name' => $key,
                'value' => $value,
                'type' => 'hidden',
              ]
            ];
          }, array_keys($args), array_values($args))
        ]
      ]
    ];
  }
  public function generateForm($order_id, $order_total, $callback_url)
  {
    $obj = $this->generateFormObject($order_id, $order_total, $callback_url);
    return $this->recursiveHtmlStringGenerator($obj['elements']);
  }
  public function run($order_id, $order_total, $callback_url)
  {
    $form = $this->generateForm($order_id, $order_total, $callback_url);
    return '<!doctype html>
       <html lang="en">
      <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
     content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title></title>
   </head>
' . $form . '
  <body>
    <script type="text/javascript">
					document.getElementById("shopier_form_special").submit();
		</script>
   </body>
  </html>
   ';
  }
  
  private function recursiveHtmlStringGenerator(array $elements = [], $string = null)
  {
    foreach ($elements as $element) {
      $attributes = $element['attributes'] ?? [];
      $attributes = array_map(function ($key, $value) {
        return $key . '="' . $value . '"';
      }, array_keys($attributes), array_values($attributes));
      $attribute_string = implode(' ', $attributes);
      $html_in = $element['source'] ?? null;
      $string .= "<{$element['tag']} {$attribute_string} > " . $html_in;
      if (isset($element['children']) && is_array($element['children']))
        $string = $this->recursiveHtmlStringGenerator($element['children'], $string);
      $string .= "</{$element['tag']}>";
    }
    return $string;
  }
  
  public function verifyShopierSignature($post_data)
  {
    if (isset($post_data['platform_order_id'])) {
      $order_id = $post_data['platform_order_id'];
      $random_nr = $post_data['random_nr'];
      if ($order_id != '') {
        $signature = base64_decode($_POST["signature"]);
        $expected = hash_hmac('sha256', $random_nr . $order_id, 'b0345d0d86478bbec2f55c8d256b7dad', true);
        if ($signature == $expected)
          return true;
      }
    }
    return false;
  }
  private function buyerFields()
  {
    return [
      'id' => true,
      'first_name' => true,
      'last_name' => true,
      'email' => true,
      'phone' => true,
    ];
  }
  private function orderBillingFields()
  {
    return [
      'billing_address' => true,
      'billing_city' => true,
      'billing_country' => true,
      'billing_postcode' => true,
    ];
  }
  private function orderShippingFields()
  {
    return [
      'shipping_address' => true,
      'shipping_city' => true,
      'shipping_country' => true,
      'shipping_postcode' => true,
    ];
  }
  private function getCurrency()
  {
    $currencyList = [
      'TRY' => 0,
      'USD' => 1,
      'EUR' => 2,
    ];
    return $currencyList[strtoupper($this->currency)] ?? 0;
  }
  private function lang()
  {
    $current_language = "tr-TR";
    $current_lan = 1;
    if ($current_language == "tr-TR") {
      $current_lan = 0;
    }
    return $current_lan;
  }
}

Şimdi ikinci dosyamızı adını Bagis.php yaparak oluşturuyoruz. Ben fonksiyonu discord üzerinden bağış almak için kullandığımdan dolayı o şekilde özelleştirmiştim. Siz kodlarla ufak oynamalar yaparak kendinize göre ayarlabilirsiniz.

<?php 
  include 'Shopier.php';
	$shopier = new Shopier(API_KEY, API_SECRET);
	$shopier->setBuyer([
		'id' => 23,
		'first_name' => $_GET["ad"], 'last_name' => $_GET["discord"], 'email' => 'hello@siteismi.com', 'phone' => '5300000000']);
	$shopier->setOrderBilling([
		'billing_address' => 'Dijital Teslimat',
		'billing_city' => 'Istanbul',
		'billing_country' => 'Turkey',
		'billing_postcode' => '34200',
	]);
	$shopier->setOrderShipping([
		'shipping_address' => 'Dijital Teslimat',
		'shipping_city' => 'Istanbul',
		'shipping_country' => 'Turkey',
		'shipping_postcode' => '34200',
	]);

   
      die($shopier->run($_GET["discord"], $_GET["tutar"], 'https://siteismi.com/ödemesonrasıgeridönülecekurl'));

?>

Eğer modülü online eticaret sitesi için kullanacaksanız email, phone ve billing kısımlarını otomasyona bağlamayı unutmayın. Kod üzerindeki diğer örnekleri izleyerek otomasyon işlemini yapabilirsiniz.

İkinci adım

Şimdi fonksiyomuzu formumuza bağlayalım. Aşağıya örnek form bırakacağım. Aynı değerleri kullanarak istediğiniz tasarımdaki bir forma entegre edebilirsiniz.

<form class="s-form" method="get" action="Bagis.php">
 <label><input type="text" name="ad" autocomplete="off" placeholder="İsim Soyisim" required></label>
 <label><input type="text" name="discord" autocomplete="off" placeholder="Discord Adı" required></label>
 <label><input type="text" name="tutar" autocomplete="off" placeholder="Miktar" required></label>
 <button name="finish" type ="submit" onclick="checkAuth()"><span>BAĞIŞ YAP</span></button>
</form>

Formu bu şekilde tamamladığınızda insanlar siteniz üzerinden formu doldurduğunda otomatik olarak Shopier'in kredi kartı girme sayfasına yönlenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlem başarılı olduğunda belirlediğiniz web sayfasına geri dönecekler. Bu işlem için Shopier paneli üzerinden geri dönüş url kısmını doldurmayı unutmayın.

internete dair her şey