ali furkan yılmaz kişisel web bloguAli Furkan YILMAZ hello@alifurkan.org

HAKKIMDA

 • Ali Furkan
 • Ali Furkan
 • Grafik/Yazılım

Linux Centos 7 için pgAdmin4 kurulumu

4 yıl önce#makaleler

PgAdmin4, PostgreSQL veritabanlarını yönetmek için kullanımı kolay bir web arayüzüdür. Linux, Windows ve Mac OS X gibi birçok platformda kullanılabilir. Ben bu yazıda Linux Centos için olan kurulumunu anlatacağım.

Öncelikle PgAdmin4 kurulumuan başlamadan sunucumuzda PostgreSQL 9.2 veya daha üzeri bir sürümün kurulu olması gerekmektedir. Sucunuzda PostgreSQL kurulu değilse buradaki yazıdan kurulum yapabilirsiniz.

Birinci aşama

Sunucumuza SSH üzerinden bağlanarak PostgreSQL orjinal kaynağı üzerinden repomuzu ayarlayalım.

yum -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/12/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

pgAdmin4 kurulum yapmaya hazır artık. Aşağıdaki komut satırını uygulayarak kurulumu başlatalım.

yum -y install pgadmin4

Yazılım gereksinimleri olarak pgAdmin4 yanında pgadmin4-web ve httpd web server da yüklenecektir.

İkinci aşama

Kurulumu tamamladık, şimdi birkaç konfigürasyon yapmamız gerekmekte. Aşağıdaki kodları kullanarak pgadmin4.conf üzerindeki değişikliklerimizi yapalım.

mv /etc/httpd/conf.d/pgadmin4.conf.sample /etc/httpd/conf.d/pgadmin4.conf
vi /etc/httpd/conf.d/pgadmin4.conf

Dosyamızı düzenlemek için açtıysak aşağıdaki göründüğü şekilde ayarlıyoruz.

<VirtualHost *:80>
LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
WSGIDaemonProcess pgadmin processes=1 threads=25
WSGIScriptAlias /pgadmin4 /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/pgAdmin4.wsgi

<Directory /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/>
    WSGIProcessGroup pgadmin
    WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
    <IfModule mod_authz_core.c>
        # Apache 2.4
        Require all granted
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        # Apache 2.2
        Order Deny,Allow
        Deny from All
        Allow from 127.0.0.1
        Allow from ::1
    </IfModule>
</Directory>
</VirtualHost>

Üçüncü aşama

Şimdi pgAdmin4 için log ve kütüphane için klasörlerimizi yaratıp gerekli okuma yazma izinlerimizi ayarlıyoruz.

mkdir -p /var/lib/pgadmin4/
mkdir -p /var/log/pgadmin4/
chown -R apache:apache /var/lib/pgadmin4
chown -R apache:apache /var/log/pgadmin4

Dördüncü aşama

Oluşturduğumuz log ve lib klasörlerini config_distro.py içerisine entegre etmemiz gerekiyor. Aşağıdaki kod ile gerekli dosyayı açıyoruz.

sudo vi /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/config_distro.py

Dosyayı açtığımıza göre aşağıdaki kodları dosyamızın içerisine yazarak kaydederek çıkıyoruz.

LOG_FILE = '/var/log/pgadmin4/pgadmin4.log'
SQLITE_PATH = '/var/lib/pgadmin4/pgadmin4.db'
SESSION_DB_PATH = '/var/lib/pgadmin4/sessions'
STORAGE_DIR = '/var/lib/pgadmin4/storage'

Gerekli firewall ayarları aşağıdaki şekildedir.

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

Son işlem olarak aşağıdaki kodu çalıştırarak setup işlemini tamamlıyoruz. Setup sırasında sizden pgAdmin 4 girişi için kullanıcı adı ve şifre isteyecektir doğru girdiğinizden emin olun.

sudo python /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/setup.py

İşlemlerimiz tamamdır. Eğer web arayüzü görüntülemeye çalışırken 403 hatası alırsanız aşağıdaki komutları uygulayın.

chcon -t httpd_sys_rw_content_t /var/log/pgadmin4 -R
chcon -t httpd_sys_rw_content_t /var/lib/pgadmin4 -R

internete dair her şey