ali furkan yılmaz kişisel web bloguAli Furkan YILMAZ hello@alifurkan.org

HAKKIMDA

  • Ali Furkan
  • Ali Furkan
  • Grafik/Yazılım

Linux Centos 7 için MySQL 8 kurulumu

4 yıl önce#makaleler

Bu kurulum rehberinde 6 milyondan fazla sistemde yüklü olan ve dünya genelinde en çok kullanılan veritabanı yönetim sistemi olan MySQL'ü ele alacağız.

Birinci adım

Öncelikle MySQL resmi web kaynağı üzerinden yum depomuzu yüklüyoruz.

rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

İkinci adım

Orjinal web kaynağı üzerinden çektiğimiz yum deposunda birçok MySQL sürümü bulunduğu için aşağıdaki komut ile diğerlerini devredışı bırakıyoruz.

sed -i 's/enabled=1/enabled=0/' /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

Şimdi MySQL 8 Community Server kurulumuna başlayabiliriz.

yum --enablerepo=mysql80-community install mysql-community-server

Üçüncü adım

MySQL hizmetini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

service mysqld start

Dördüncü adım

MySQL 8 kurulum tamamlandığında root kullanıcı hesabı için geçici bir parola atanmıştır. Root kullanıcısının şifresini görmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log

Karşımıza aşağıdaki gibi bir çıktı çıkacaktır.

[Note] A temporary password is generated for root@localhost: xcasdLqrl4+u512

Sondaki şifre kısmının sizde farklı görüneceğini unutmayın. Root hesabının şifresini değiştirmek için bu şifreye ihtiyacınız oalcak.

Beşinci adım

MySQL'ü sunucunuzda güvenli hale getirmek için MySQL Secure komutunu çalıştırıyoruz.

mysql_secure_installation

Bu aşamada sizden root hesabının şifresini soracaktır. Aldığımız çıktıdaki şifreyi giriyoruz. Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek ve sizden yeni root şifrenizi belirmenizi isteyecek.

The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.

New password:
Re-enter new password:

Yeni şifrenizi iki defa girdikten sonra size 4 adet soru soracaktır. Hepsinde Y harfine basarak cevaplıyoruz.

Altıncı adım

Kurulum artık tamamdır. MySQL hizmetimizi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

service mysqld restart

Eğer sunucunuza reboot attığınızda MySQL'ün otomatik başlamasını istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

chkconfig mysqld on

 

Bilmeniz gerekenler

SSH ile MySQL sunucumuza bağlanmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

mysql -u root -p

Sunucunuzdaki mevcut veritabanlarını görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

SHOW DATABASES

 

internete dair her şey