ali furkan yılmaz kişisel web bloguAli Furkan YILMAZ hello@alifurkan.org

HAKKIMDA

  • Ali Furkan
  • Ali Furkan
  • Grafik/Yazılım

Linux Centos için RabbitMQ kurulum rehberi

4 yıl önce#makaleler

RabbitMQ ücretsiz ve açık kaynaklı bir kurumsal mesajlaşma yazılımıdır. Erlang dilinde yazılmıştır ve Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) kullanır. Bu rehberimizde Centos sunucular için RAbbitMQ kurulumuna göz atacağız.

Minimum gerekli olan işletim sistemi sürümü Centos 7'dir. Daha altındaki sunucularda kurulumlarda sorunlar yaşanabilir.

Birinci aşama

Öncelikle temel sistemimizi güncelliyor ve sunucuyu yeniden başlatıyoruz. Gerekli kodların hepsi aşağıda yer alıyor, teker teker uygulamanız gerekmekte.

sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo reboot

İkinci aşama

Yazının başında dediğim gibi yazılım Erlang dili kullandığı için orjinal sitesinden Erlang'ı sunucumuza çekip kurulumunu yapacağız.

cd ~
wget http://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo yum install erlang

Erlang kurulumunu doğrulamak için SSH konsolumuza erl yazıyoruz ve bizi aşağıdaki yazı karşılıyorsa kurulum sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiştir.

Erlang/OTP 18 [erts-7.3] [source-d2a6d81] [64-bit] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V7.3  (abort with ^G)
1>

Üçüncü aşama

Artık gerekli modüllerimizi kurduğumuza göre RabbitMQ kurulumuna geçebiliriz. Herhangi bir yan kaynak kullanmadan orjinal sitesinden RabbitMQ'yü sunucumuza çekerek kurulumu başlatıyoruz.

cd ~
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.1/rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm
sudo rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
sudo yum install rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm

Dördüncü aşama

Kurulumu tamamladıktan sonra gerekli firewall izinlerimizi ayarlıyoruz. Aşağıdaki kodları SSH konsola uygulamanız yeterli.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4369/tcp --add-port=25672/tcp --add-port=5671-5672/tcp --add-port=15672/tcp --add-port=61613-61614/tcp --add-port=1883/tcp --add-port=8883/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Kodları uyguladığımıza göre RabbitMQ servisimizi başlatabiliriz.

sudo systemctl start rabbitmq-server.service
sudo systemctl enable rabbitmq-server.service

Servisin çalışıp çalışmadığını aşağıdaki kodu kullanarak test edebilirsiniz.

sudo rabbitmqctl status

Beşinci aşama

Şimdi herhangi bir web tarayıcı üzerinden RabbitMQ işlemlerimizi izleyebilmek için yönetim konsolunu aktif ediyoruz.

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/

Son olarak RabbitMQ için kullanıcı adı ve şifre yaratmaya geldik. Aşağıdaki kodlardaki "kullaniciadi" ve "sifre" değerlerini kendinize göre düzenleyerek oluşturabilirsiniz.

sudo rabbitmqctl add_user kullaniciadi sifre
sudo rabbitmqctl set_user_tags kullaniciadi administrator
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / kullaniciadi ".*" ".*" ".*"

Artık her şey hazır durumda. Tarayıcı üzerinden http://ipadresiniz:15672/ şeklinde yarattığınız kullanıcı adı ve şifre ile yönetim konsoluna erişebilirsiniz.

internete dair her şey